glossary glossary

 

Radiační délka – vzdálenost l0, na které částice ztratí 1/e ze své původní energie, která klesá podle vztahu E = E0 exp[−x / l0].

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage