glossary glossary

 

TOTEM – Total Cross Section, Elastic Scattering and Diffraction Dissociation. Detektor pro LHC sdílející stanoviště s detektorem CMS.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage