glossary glossary

 

Délka výstupného uzlu – úhlová vzdálenost výstupného uzlu, tj. bodu, v němž trajektorie tělesa protíná ekliptiku, od jarního bodu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage