glossary glossary

 

DFMI – Dust Flux Monitor Instrument, zařízení pro sledování mezihvězdného a kometárního prachu umístěné na sondě Stardust.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage