glossary glossary

 

CIPM – Comité International des Poids et Mesures; International Committee for Weights and Measures; Mezinárodní výbor pro míry a váhy.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage