glossary glossary

 

Unitární matice – matice, která nemění velikosti a vzájemné směry vektorů. Jde o rotace (det A = 1) zrcadlení (det A = −1).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage