glossary glossary

 

Infrazvuk – zvukové vlny s frekvencí nižší než 16 Hz, které nejsou slyšitelné lidským uchem.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage