glossary glossary

 

Kolider – urychlovač, ve kterém jsou dva urychlené svazky částic nasměrovány proti sobě. Jiným užívaným systémem je namíření svazku na nepohyblivý terč.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage