glossary glossary

 

Fotonika – věda zabývající se vznikem a využitím světla jako nosiče informace.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage