glossary glossary

 

Rezistivní časová konstanta – charakteristická doba procesů spojená s konečnou vodivostí η plazmatu o rozměru L. Je dána vztahem: τR ~ L2/η.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage