glossary glossary

 

Plošná bolometrická hvězdná velikost – hvězdná velikost části plošného objektu o velikosti čtvereční obloukové vteřiny nebo minuty v celém oboru spektra.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage