glossary glossary

 

Šifra – způsob změny tajné zprávy, aby její smysl mohl zjistit jen oprávněný adresát. Někdy se slovo šifra používá pro samu zašifrovanou zprávu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage