glossary glossary

 

Kód – způsob zápisu informací, který každému znaku přiřazuje symbol. Například Morseova abeceda.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage