glossary glossary

 

Relativní šířka čáry – bezrozměrné číslo charakterizující šířku čáry, Δλ/λ.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage