glossary glossary

 

Pozitronium – vázaný stav elektronu a pozitronu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage