glossary glossary

 

Pogsonova rovnice – Vztah mezi jasností hvězdy a hvězdnou velikostí vyjadřuje Pogsonova rovnice: m2m1 = 2,5 log I1 / I2.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage