glossary glossary

 

Nukleonové číslo A – udává počet nukleonů (neutronů a protonů) v atomovém jádře prvku.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage