glossary glossary

 

NAVSTAR GPS – Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, oficiální název pro globální polohový systém.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage