glossary glossary

 

Zepto – předpona označující 10−21.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage