glossary glossary

 

Unitární transformace – změna stavu kvantového systému, která odpovídá rotaci nebo zrcadlení v Hilbertově prostoru.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage