glossary glossary

 

Tavený křemen – amorfní forma křemene, která vznikne jeho přetavením do bílého žáru a následným ochlazením. Tavený křemen je bezbarvý, průhledný a stabilní.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage