glossary glossary

 

Skalární veličina – jediná funkce času a prostoru, nezávislá na volbě souřadnicové soustavy, například hustota, teplota.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage