glossary glossary

 

Qubit – (kvantový bit) - základní jednotka informace podléhající kvantové logice.  Základní informace 0 nebo 1 je nesena částicí v obou stavech až do provedení měření.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage