glossary glossary

 

Průměrná hustota ZeměρZ = 5,520 g/cm3.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage