glossary glossary

 

PeVatrony – místa vzniku kosmického záření v naší Galaxii s energií řádově 1015 eV, tedy v petaelektronvoltech. Z těchto míst by k nám měly přilétat petaeketronvoltové fotony a petaelektronvoltová neutrina.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage