glossary glossary

 

Drip-line – hranice počtu protonů či neutronů, při jejímž překročení jádro není vázané. Vymezuje tak maximální množství protonů a neutronů, které jádro může mít.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage