glossary glossary

 

Trojitý alfa proces – 3 alfa proces, Salpeterův proces. Proces syntézy uhlíku 12C z helia 4He. Sloučením dvou jader 4He vzniká 8Be, které se buďto rozpadne zpět na dvě jádra 4He, nebo s velmi malou pravděpodobností dojde k záchytu třetího 4He a vzniká tzv. Hoylův stav, tj. druhý excitovaný stav 12C. Ten se rozpadá zpět na 8Be, nebo s pravděpodobností 0,04 % přechází na stabilní základní stav 12C.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage