glossary glossary

 

Percepční aliasing – nežádoucí změny (aliasing) při převodu zaznamenaných podnětů (percepcí) z analogové do digitální podoby.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage