glossary glossary

 

Multimodální – komunikace s více než jedním modem, tj. současná komunikace s více zdroji či vstupy.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage