glossary glossary

 

Latence – zpoždění mezi požadavkem na provedení nějaké akce a okam6ikem, kdy je daný požadavek zpracován.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage