glossary glossary

 

Kovalentní vazba – chemická vazba vznikající při sdílení elektronů dvěma atomy či molekulami.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage