glossary glossary

 

Plantární flexory – svaly ohýbající dolní část nohy v hlezenním kloubu směrem k chodidlu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage