glossary glossary

 

Bipedální – dvounohý, týkající se obou nohou.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage