glossary glossary

 

Sagitální rovina – rovina procházející tělem zepředu dozadu a rozdělující jej na pravou a levou část.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage