glossary glossary

 

Odometrie – proces, který popisuje transformaci dat poskytnutých enkodéry na změnu pozice a orientace robota. Vlastní slovo odometrie je složeno ze dvou řeckých slov odós (cestovat, cesta) a metron (měřit), což napovídá, že se této problematice dostává pozornosti již nějakou dobu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage