glossary glossary

 

Acetonitril – také metylkyanid (MeCN), chemicky CH3CN, je bezbarvá kapalina, která se používá jako polární rozpouštědlo. Acetonitril poprvé připravil francouzský chemik Jean-Baptiste Dumas v roce 1847.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage