glossary glossary

 

Kaony – mezony K, skupina mezonů, které nesou kvantové číslo zvané „podivnost“ (angl. strangeness). Obsahují jeden podivný kvark nebo antikvark: K+ (us), K0 (ds/sd) a K (su). Jejich hmotnosti jsou 493,667±0,013 MeV (K±) a 497,648±0,022 MeV (K0).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage