glossary glossary

 

PDP (Plasma Display Panel) – je to zobrazovací jednotka pracující na principu elektrického výboje za sníženého tlaku (60÷70) kPa.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage