glossary glossary

 

Izomerizace – chemická reakce, při níž se molekula, ion nebo část molekuly přemění na izomer s jinou strukturou.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage