glossary glossary

 

Konformní transformace – transformace prostoru, která zachovává úhly vektorů. Jinak řečeno, změna měřítka je při konformní transformaci ve všech směrech stejná.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage