glossary glossary

 

BOS-Funk – rádiová síť využívaná krizovou organizací BOS při řešení přírodních katastrof. Vývoj byl započat již v době druhé světové války.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage