glossary glossary

 

Epitermální neutrony – neutrony s energií ležící mezi termálními (neutrony s energií nižší než 1 eV) a rychlými (neutrony s energií vyšší než 100 keV).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage