glossary glossary

 

Letální dávka – LD, Letal Dose. Dávka záření, která je považována (zpravidla minimálně v 50 % případů) za smrtelnou.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage