glossary glossary

 

Vakance – krystalová porucha způsobená neobsazeným uzlem mřížky. Vakance mohou být jak elektricky neutrální, tak nést náboj.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage