glossary glossary

 

Brachyterapie – část radioterapie, při níž je zdroj záření v těsném kontaktu s ozařovanou tkání, nebo se zavádí přímo do nitra ozařované tkáně.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage