glossary glossary

 

Nepřímo ionizující záření – ionizující záření, které je vyvoláno proudem elektricky neutrálních částic.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage