glossary glossary

 

Nukleon – společný název pro částice jádra (protony a neutrony). Jde o baryony složené z kvarků „u“ a „d“.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage