glossary glossary

 

Nanofotonika – vědní obor na rozhraní nanotechnologie a optiky. Studuje struktury na nanometrových škálách a jejich interakce se světlem.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage