glossary glossary

 

Biomimetika – vědní obor, který zkoumá živé organizmy, jejich konstrukční řešení a nabyté poznatky uplatňuje v moderních technologiích.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage