glossary glossary

 

Záření gama – vysokoenergetické elektromagnetické záření vznikající jako doprovodný efekt jaderných a subjaderných přeměn.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage